6.5

Freakish (2016-)

پس از انفجار یک کارخانه تولید مواد شیمیایی، گروهی از دانش آموزان دبیرستانی تلاش دارند تا به مبارزه علیه یک بیماری جهش یافته که خوی درندگی را در انسان زنده میکند، بپردازند …