8.1

Gilmore Girls (2000-2007)

داستان سریال درباره روزهای معمولی از زندگی مادری ۳۲ ساله و دختر ۱۶ ساله اش که در یک شهر کوچک اطراف نیویورک زندگی میکنند، می باشد. ماجرای شاد بودن ها و غمگین شدن ها، نیازها و تلاشها، موفق شدنها و گاهی هم شکست خوردنها! کابوس زندگی این مادر این است که دخترش اشتباهات او را تکرار کند و تمامی توان خود را در جلوگیری از این موضوع به کار میگیرد …