7.9

The Mick (2017-2018)

“مکنزی مورفی” یک زن جوان و بد دهن است که برای دیدنی و کمک گرفتن از خواهر ثروتمندش به ویلای بزرگش در گرینویچ میرود. اما خواهرش توسط اف بی ای دستگیر میشود و در ازای کمک از مکنزی درخواست میکند تا مراقب بچه‌های آقا زاده‌اش باشد …