5.5

Anamorph (2007)

آنامورفوسیس تکنیکی در نقاشی است که نقاش از طریق دستکاری در پرسپکتیو ،دو تصویر را در دل یک تصویر خلق می‌کند. در این فیلم دلهره آور و روا‌نشناختی، ویلم دافو نقش کارآگاهی را دارد که متوجه می‌شود پرونده‌ای که مامور رسیدگی به آن شده، شباهت عجیب و تکان دهنده‌ای با یکی از پرونده‌های قبلیش دارد …