6.1

Article 99 (1992)

داستان این فیلم درباره چند پزشک که در یک بیمارستان قدیمی با وضعیت سختی روبرو هستند می باشد، که با مشکل تعداد زیاد بیماران و کمبود تخت برای رسیدگی به آنها رو به رو می باشند. پزشکان مصمم هستند به بهترین نحو به مردم خدمت کنند…