7.0

Death Proof (2007)

داستان  فیلم درباره یک بدلکار است که ماشین خود را مقاوم کرده و با آن بدلکاری های خیره کننده ای انجام می دهد …