5.6

Finders Keepers (1984)

“مایکل رانگلوف” پس از دزدی و فرار از دست پلیس، پولها را در تابوتی گذاشته و سوار قطار میکند و تظاهر میکند که جسد یک سرباز کشته شده در جنگ را حمل میکند …