7.4

Manderlay (2005)

داستان فیلم درباره برده داری در آمریکای جنوبی، در دهه سی میلادی می باشد …