6.3

Miral (2010)

داستان فیلم درباره یک دختر یتیم فلسطینی است که در سن بلوغ و رشد قرار دارد و جنگ میان اعراب و اسرائیلی ها را می بیند …