7.0

The Birdcage (1996)

“آرماند” و “آلبرت” با هم زندگی می کنند. آرماند سرپرستی یک کلوب شبانه را به عهده دارد که آلبرت در آن برنامه اجرا می کند. تا اینکه “وال” پسر بیست ساله ی آرماند سر می رسد و خبر نامزدی اش را با “باربارا” دختر سناتور “کوین کیلی” را به پدر می دهد. وال می خواهد پدر و مادر همسر آینده اش را به مهمانی شام دعوت کند و از آرماند می خواهد که طبیعی رفتار کند …