7.8

The Boondock Saints (1999)

برادران ایرلندی “مک منوس”، پس از کشتن تصادفی افراد گروهی مافیایی، تصور می کنند از طرف خدا برگزیده شده اند و تصمیم می گیرند اعضای مافیا را یکی پس از دیگری به قتل برسانند. اما در همین بین یک مامور فدرال نیز به تعقیب آنها می پردازد …