6.3

The Boondock Saints II: All Saints Day (2009)

این فیلم در ادامه فیلم مقدسین باندوک۱ ساخته شده است. در این قسمت دو برادر مک مانوس، “کانر” و “مورفی” که برای هشت سال زندگی آرامی را با پدر در یک مزرعه دامداری در ایرلند می گذراندند، به تحریک عمویشان و به یاد کشیش مورد علاقه شان که توسط نیروهای اوباش کشته شد، برای انتقام قتل کشیش به بوستون باز می گردند …