6.8

The Equalizer 2 (2018)

رابرت مک‎کال برای گروهی حرفه ای کار می‎کند و سعی دارد تا عدالت را برای مظلومان اجرا کند. اما اتفاقی باعث می‎شود که به دنبال انتقام برود و…