4.4

xXx: State of the Union (2005)

افرادی در تلاش هستند تا دولت آمریکا را نابود و رئیس جمهور را سرنگون کنند. اما این بار “۳ ایکس” به مراتب چالاک تر و بی باک تر از سری قبلی باید باشد تا بتواند کشور خود را نجات دهد …