7.0

At Eternity’s Gate (2018)

این فیلم روزهای پایانی زندگی “ونسان ون گوگ” نقاش معروف هلندی در فرانسه را به تصویر کشیده است …