7.3

Beautiful Boy (2018)

داستان فیلم درباره زندگینامه پسری جوان به نام “نیک شف” با بازی تیموتی شالامه است که دارای افسردگی شدید بوده و اکنون در حال رهایی از آن است. در این میان، پدر دلسوزش با بازی استیو کارل چشم امیدش به او باز شده است …