7.7

Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile (2019)

داستان فیلم درباره تاریخچه‌ای از جرایم تد باندی است که از دید دوست دخترش که سال‌ها برای فهمیدن این حقیقت سرباز می‌زده، می باشد …