5.8

Henchmen (2018)

وقتی که دنیا توسط یک شخص شرور تهدید می‌شود، یک نوجوان و استادش با یکدیگر همکاری می‌کنند تا جلوی او را بگیرند …