6.1

Mile 22 (2018)

یک مامور حرفه‌ای با کمک یک گروه مخفی در تلاش است تا یک افسر پلیس مرموز که دارای اطلاعات بسیار سری و مهمی می باشد را از کشور خارج کنند …