8.0

Mulholland Drive (2001)

یک زن با موهای مشکی رنگ (لورا هرینگ) از تصادف شدیدی در جاده ای جان سالم به در می برد و دچار فراموشی می شود. او در خانه ای در جاده ی مالهالند لس آنجلس پنهان می شود. «بتی» (نائومی واتس) از اونتاریوی کانادا برای بازیگر شدن به خانه ی عمه اش در لس آنجلس میاید و به زن مو مشکی بر میخورد و در پیدا کردن هویت واقعی اش او را یاری می دهد. تا جایی که این دو به باشگاهی موسوم به “باشگاه سکوت” میروند و در آنجاست که می فهمند هیچ چیز آنگونه که بنظر میرسد نیست…