5.3

Naked (2017)

مردی به اسم «راب اندرسون» قرار است با دختر رویاهایش ازدواج کند، اما درباره این مسئله بسیار اضطراب دارد و به همین دلیل در روز عروسی اش درون یک حلقه‌ی زمانی گیر میکند و مدام بصورت برهنه در آسانسور یک هتل بیدار می شود و…