6.9

The Great Battle (2018)

فیلم روایت گر هشتاد و هشت روز جنگی حماسی است و جنگ یانگ مان چون و نیروهای گوگوریو در مقابل پانصد هزار نفر از مردان سلسله‎ی تانگ را برای دفاع از سرزمینشان به تصویر می‎کشد …