6.4

The Grinch (2018)

“گرینچ” بدخلق و شرور تصمیم دارد تا کریسمس را برای اهالی روستای هوویل خراب کند و از بین ببرد. اما او در این مسیر با مشکلات فراوانی رو به رو می‎شود …