5.1

The Intent 2: The Come Up (2018)

“جی” مردی است که رویاهای بزرگی در سر دارد اما آرزوهای او توسط گروهش و رئیس یک باند خلافکار به نام “هکنی” خدشه دار شده اند. او برای کمک به مردی به نام “مصطفی” به گروه خود پشت می کند …