The New Mutants (2019)

داستان فیلم درباره پنج شخص می باشد که به تازگی توانایی خود را در تاسیساتی مخفی پیدا می‌کنند و بایستی برای فرار بجنگند …