5.8

The Nun (2018)

داستان فیلم درباره کشیشی به نام پدر “برک” است که گذشته‎ ی ناگوار و تاریکی داشته و برای بررسی علت مرگ مرموز یک راهبه به رومانی فرستاده می‌شود …