The Professor and the Madman (2019)

داستان فیلم درباره پروفسور جیمز موری است که کار خود را برای جمع آوری لغات برای دیکشنری آکسفورد در میانه قرن نوزدهم آغاز میکند …