5.1

Welcome Home (2018)

زن و شوهری برای تعطیلات آخر هفته به خانه ای در حومه شهری ایتالیا میروند تا علاوه بر استراحت، در آرامش مشکلاتشان را با یکدیگر حل کنند. اما قربانی نقشه صاحب خانه میشوند!