5.8

Yardie (2018)

ماجرای فیلم در محله های کینگستون و هکنی لندن جریان دارد و بر روی زندگی یک مرد جوان جامائیکایی به نام “دی” تمرکز دارد که پس از مرگ برادر بزرگترش هرگز به‌ صورت کامل از لحاظ روحی بهبود پیدا نکرد. “دی”، زیر پر و بال رئیس محله‎ی کینگستون و یک تهیه کننده‌ی موسیقی رشد می‌کند …