8.3

Titans (2018-)

گروهی از ابرقهرمانان دنیای DC تیمی تشکیل می دهند تا در برابر دشمنان از مردم دفاع کنند …