7.6

The Florida Project (2017)

دختر شش‌ ساله ای با گروهی از دوستانش از تابستان فلوریدا لذت می‌برد و همگی از بزرگترهایشان بی‌خبر هستند، که دورانی سخت و بحرانی را تجربه می‌کنند …