6.4

The Big Noise (1944)

در جنگ جهانی دوم، لورل و هاردی در جایگاه بادیگاردهایی قرار گرفتند که باید از اختراعی بزرگ که یک بمب است حفاظت کنند…