6.6

Madeline’s Madeline (2018)

کارگردان تئاتری آخرین پروژه خود را حول زندگیشان بر روی صحنه می‌آورند. با این حال ستاره جوان نقشش را بیش از حد جدی گرفته است …