Jacob’s Ladder (2019)

“جیکوب سینگر” پس از بازگشت از جنگ ویتنام، تلاش می‌کند تا پاکی‌اش را حفظ کند …