5.6

Still (2018)

مسافری جوان پس از گم کردن راه خود به یک مزرعه می رسد، او به یک زن و شوهر عجیب و غریب مواجه می شود که در حفظ یک راز عمیق در کوهستان درمانده شده اند …