6.0

Cam (2018)

“آلیس” یک کارگردان بلند پرواز است که روزی تصمیم می گیرد تا یک کپی از شخصیت خودش را خلق کند …