6.4

Voyage of Time: Life's Journey (2016)

“سفر زمان” تجلیلی از زمین است که تمام زمان، از تولد جهان تا سقوط نهایی آن را به تصویر می‌کشد. در این مستند به تمام چیزهایی پرداخته می‌شود که به معجزه پیش از ما انجامید. علم و روح، تولد و مرگ، کیهان بزرگ و باشکوه و سیستم‌های بسیار کوچک سیاره ما این تمام چیزهایی است که در بلندپروازانه‌ترین مستند “ترنس مالیک” شاهد آن خواهیم بود …