6.5

Tales from Earthsea (2006)

“آرن” که پس از کشتن پدر خود و دزدیدن شمشیر او آواره بیابان ها شده، مورد حمله گرگ ها قرار می‌گیرد، کیمیاگری به نام “شاهین” او را نجات می‌دهد و همراه خود به سفر می‌برد. آنها به سوی شهر هرت که در آن برده فروشی مرسوم است می روند. همچنین کیمیاگر خبیثی به نام “تارتن” که سابقه دشمنی با شاهین را دارد درصدد است تا راز زندگی ابدی را پیدا کرده و انتقام خود را از شاهین بگیرد …