BrightBurn (2019)

یک زوج پسر بچه ای را در نزدیکی خانه شان پیدا می‌کنند که از آسمان به سمت زمین با یک کپسول سقوط کرده است. این پسر بچه مانند سوپرمن دارای قدرتهای فرا طبیعی است که با بزرگتر شدنش، این قدرتها ظاهر می‌شود. اما بر خلاف سوپرمن، او از این قدرتها برای انجام کارهای ترسناک و مخوفی استفاده می‌کند …