7.1

The Invisibles (2017)

برلین سال ۱۹۴۳، تقریبا ۷۰۰۰ یهودی موفق شده اند به پناهگاه های زیر زمینی بروند و از این تعداد تنها حدود ۱۷۰۰ نفر می توانند از جنگ جان سالم به در ببرند. فیلم داستان چهار نفر از این بازمانده ها را به تصویر میکشد …