6.1

House of 1000 Corpses (2003)

دو زوج نوجوان که در جنگل های تگزاس به ماجراجویی و جست و جو به دنبال قاتلی افسانه ای می پردازند، توسط یک خانواده دیوانه از قاتلین سریالی به زنجیر کشیده می شوند و…